What we doWatch a video about our work

Vypracovanie návrhu EN

Až 189 profesionálnych architektov. Proin quis mauris sagittis risus aliquam facilisis a mollis mi. EE

Tvorba dokumentácie

Až 189 profesionálnych architektov. Proin quis mauris sagittis risus aliquam facilisis a mollis mi.

Výhodný nákup

Až 189 profesionálnych architektov. Proin quis mauris sagittis risus aliquam facilisis a mollis mi.

Dohľad nad realizáciou

Až 189 profesionálnych architektov. Proin quis mauris sagittis risus aliquam facilisis a mollis mi.

How does it work on a given projectPlease choose:

ŠTÚDIA INTERIÉRU EN

1

Získanie základných informácií EN

Na základe vyplneného dotazníka spracujeme Vašu požiadavku.

2

Úvodná konzultácia EN

Poradca CU Vás kontaktujte za účelom doplnenia informácií, výberu vhodného architekta/dizajnéra a prípravy nezáväznej ponuky. Prípadne ich s Vami odkonzultuje na osobnom stretnutí.

3

Obhliadka priestorov EN

Na základe doplnených informácií Vám Poradca CU odošle predbežnú cenovú ponuku na vypracovanie ŠTÚDIE (Vypracovanie 2D riešenia, 3D vizualizácií) Architecture & Interiors.

4

Prezentácia návrhu - 2D EN

Po predbežnom odsúhlasení cenovej ponuky dohodneme stretnutie s architektom / dizajnérom, ktorý bude Váš interiér navrhovať. Na stretnutí s ním prejdete všetky Vaše požiadavky, predstavy, potreby, Váš rozpočet. Je veľmi dôležité aby ste boli na stretnutí otvorení a vedeli sme tak získať čo najviac vstupov pre našu prácu. Na stretnutí si dohodnete s architektom termín dodania ŠTÚDIE.

Poznámka: v prípade, že by ste neboli spokojní s výberom architekta/dizajnéra je potrebné kontaktovať Poradcu CU za účelom výmeny.

5

Prezentácia návrhu - 3D vizualizácie EN

Pri stretnutí s architektom / dizajnérom je potrebné potvrdiť objednávku na ŠTÚDIU.

6

Odsúhlasenie a odovzdanie štúdie EN

Na základe potvrdenej objednávky na ŠTÚDIU Vám vystavíme faktúru na úhradu zálohy za ŠTÚDIU vo výške 50% z celkovej ceny ŠTÚDIE.

DOKUMENTÁCIA K REALIZÁCII EN

7

Vypracovanie dokumentácie EN

Naša spoločnosť Vám vypracuje presnú cenovú ponuku pre rozsah dokumentácie a zabezpečenie rozpočtu.

VÝHODNÝ NÁKUP CU EN

8

Výpis prvkov EN

Pre kompletizáciu rozpočtu je potrebné v prvom kroku odsúhlasiť použité materiály podľa vzoriek, na základe ktorých vypracujeme dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie rozpočtu.

9

Zákaznícka karta CU EN

V rámci služieb CU umožňujeme využiť Zákaznícku kartu CU. Zákaznícka karta Vám umožní u Partnerských dodávateľov CU využiť zľavy na nákup tovarov a služieb až 15%.

DOHĽAD NAD REALIZÁCIOU EN

10

Stanovenie presného termínu EN

Na základe odsúhlaseného rozpočtu je potrebné potvrdenie objednávky pre realizáciu spolu s podmienkami pre zabezpečenie realizácie a predbežného termínu ukončenia realizácie.

11

Dohľad nad realizáciou EN

Po potvrdení objednávky je potrebné uhradiť zálohu na realizáciu. Po uhradení zálohy môžeme potvrdiť naše objednávky u jednotlivých subdodávateľov a pripraviť harmonogram realizácie.

KONTROLA SPOKOJNOSTI

12

Mediácia CU

V prípade akýchkoľvek nedorozumení s architektom alebo dodávateľmi sme ako tím CU pripravení pomôcť vyriešiť všetky vzniknuté situácie. 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA EN

1

Získanie základných informácií EN

Na základe vyplneného dotazníka spracujeme Vašu požiadavku. Poradca CU Vás kontaktujte za účelom doplnenia informácií, výberu vhodného architekta/dizajnéra a prípravy cenovej ponuky na naše služby.

2

Úvodná konzultácia s architektom CU EN

Po predbežnom odsúhlasení cenovej ponuky dohodneme stretnutie s architektom, ktorý bude Váš dom navrhovať. Na stretnutí s ním prejdete Váš zámer, požiadavky, predstavy, pozemok a rozpočet. V prípade, že pozemok ešte nemáte, radi Vám s výberom vhodného pozemku pomôžeme. Na základe získaných informácií sa dohodne termín dodania štúdie a potvrdíte objednávku na štúdiu.

3

Obhliadka pozemku a získanie podkladov pre začatie práce na štúdii EN

Pre vypracovanie dobrej štúdie je potrebná osobná prehliadka pozemku. Pri obhliadke architekt získa informácie o parcele a jej okolí, ktoré vplýva na návrh domu – svahovitosť terénu, okolitá zástavba, zeleň, prístup, svetelné a akustické podmienky, inžinierske siete a pod. Pred začatím navrhovania je potrebné zabezpečiť vstupné podklady, hlavne územno-plánovaciu informáciu, katastrálnu mapu a geodetické zameranie.

4

Návrh konceptu EN

Návrh hmoty a dispozičného konceptu je vypracovaný v 2D ako schéma pôdorysov a v 3D ako hmota umiestnená na pozemku. Je to jedna z najdôležitejších fáz, ktorá určí celé smerovanie návrhu domu.

5

Vypracovanie komplexnej štúdie EN

Po korekciách v koncepčnej fáze sa pristúpi k detailnejšiemu riešeniu dispozície, materiálového riešenia a okolia stavby.

6

Odovzdanie štúdie EN

Dokončená štúdia obsahuje výkresy situácie, pôdorysov, rezov, pohľadov a vizualizácie domu. Po odovzdaní sa môže pristúpiť k ďalšiemu stupňu.

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE EN

1

Vstupná konzultácia EN

Podľa lokality, typu parcely a iných faktorov sa spracúva dokumentácia pre územné rozhodnutie alebo priamo pre stavebné povolenie. Na stretnutí sa prekonzultujú technické riešenia, ktoré v štúdii neboli riešené, prípadne iba koncepčne (konštrukčné riešenie, vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácie, vzduchotechnika, a pod.).

2

Spracovanie projektu EN

Počas prípravy a spracovania projektu prebiehajú konzultácie s architektom potrebné pre vyriešenie vzniknutých nejasnosti, o ktorých by ste mali vedieť.

3

Odovzdanie projektu a stavebné povolenie EN

Hotový projekt na stavebné povolenie obsahuje časť architektúry a všetkých ostatných profesií. Ak nemáte radi behanie po úradoch, môžete nám zveriť aj vybavenie stavebného povolenia. My zabezpečíme všetky vyjadrenia a podklady pre stavebný úrad.

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA A VÝKAZ VÝMER EN

1

Vypracovanie dokumentácie a výkazu výmer EN

V prípade záujmu o predbežnú cenu stavby sa môže vypracovať tzv. tendrová dokumentácia, ktorá tvorí medzistupeň medzi dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizačným projektom. Na základe tejto dokumentácie sa pripraví výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie ceny stavebnou firmou.

2

Výber stavebnej firmy EN

Spolupracujeme so stavebnými firmami, ktoré Vám vypracujú predbežný rozpočet – cenovú ponuku na stavbu domu.

REALIZAČNÝ PROJEKT EN

1

Vypracovanie projektu EN

V tejto fáze procesu sa dorieši projekt so všetkými podrobnosťami tak, aby mohla prebehnúť čo najlepšia realizácia. Sú to prepracované výkresy stavebnej časti s potrebnými detailmi a všetky potrebné profesie. V prípade, že bola vybraná stavebná firma, riešenie sa prekonzultuje aj s jej zodpovednými zástupcami.

2

Odovzdanie realizačného projektu EN

Odovzdaním realizačného projektu končí etapa projektovania a môže sa začať výstavba rodinného domu.

AUTORSKÝ DOZOR a KOLAUDÁCIA EN

1

Autorský dozor EN

Počas realizácie stavby vykonávame autorský dozor, kde dohliadame na dodržiavanie projektu a riešime vzniknuté problémy.

2

Príprava podkladov ku kolaudácií EN

Po realizácii stavby je pre dokončenie a zapísanie stavby do katastra vykonať kolaudáciu. Vieme pre Vás zabezpečiť potrebné podklady napr. energetický certifikát, geometrický plán a pod.

ŠTÚDIA POZEMKU EN

1

Získanie základných informácií EN

Na základe vyplneného dotazníka spracujeme Vašu požiadavku. Poradca CU Vás kontaktujte za účelom doplnenia informácií, výberu vhodného architekta/dizajnéra a prípravy cenovej ponuky na naše služby.

2

Úvodná konzultácia s architektom CU EN

Po predbežnom odsúhlasení cenovej ponuky dohodneme stretnutie s architektom, ktorý bude Váš pozemok navrhovať. Na stretnutí s ním prejdete Váš zámer, požiadavky, predstavy, pozemok a rozpočet. Na základe získaných informácií sa dohodne termín dodania štúdie a potvrdíte objednávku na štúdiu.

3

Obhliadka pozemku a získanie podkladov pre začatie práce na štúdii EN

Pre vypracovanie dobrej štúdie je potrebná osobná prehliadka pozemku. Pri obhliadke architekt získa informácie o parcele a jej okolí, ktoré vplýva na návrh – svahovitosť terénu, okolitá zástavba, zeleň, prístup, svetelné a akustické podmienky, inžinierske siete a pod. Pred začatím navrhovania je potrebné zabezpečiť vstupné podklady, hlavne katastrálnu mapu a geodetické zameranie, pokiaľ ho nemáte, vieme vám ho zabezpečiť.

4

Vypracovanie štúdie EN

Návrh hmoty a dispozičného konceptu je vypracovaný v 2D ako pôdorysné riešenie a v 3D vizualizáciách. Vizualizácie slúžia na zobrazenie hmotového členenia a rozmiestnenia zelene. Obsahujú obrázky s náhľadom na pozemok počas denného svetla ako aj nočné pohľady kvôli riešeniu osvetlenia pozemku.

5

3D video projekcia EN

Súčasťou dodania štúdie je aj 3D projekcia- vyhotovenie videa, vďaka ktorému máte ucelenú predstavu o riešení vášho exteriéru.

DOKUMENTÁCIA a ROZPOČET EN

1

Vypracovanie zoznamu použiteľného rastlinného materiálu EN

Po odsúhlasení štúdie vypracujeme zoznam použiteľného rastlinného materiálu, keďže v štúdii nie sú uvedené presné počty ani konkrétne rozmiestnenie rastlín.

2

Realizačný projekt EN

Na základe schválenej štúdie vypracujeme realizačný projekt, ktorý obsahuje komplexnú dokumentáciu potrebnú k realizácii uvedenú nižšie.

3

Pôdorysné riešenie a výkaz výmer EN

Obsahuje plošne výmery plôch trávnikov, záhonov, štrkov, spevnených plôch.

4

Vytyčovacie plány EN

Presné rozmerové členenie záhonov a plôch na pozemku, výškové členenie a meranie jednotlivých plôch.

5

Výsadbové plány a technické detaily EN

Konkrétne rozmiestnenie jednotlivých druhov rastlín a riešenie technických prvkov.

6

Zoznam rastlín a sprievodnú správu k realizácii EN

Presný zoznam rastlín s ich rozmermi, dobou kvitnutia a farby. Sprievodná správa, ktorá slúži ako podklad na jednoduché oboznámenie s procesmi realizácie.

7

Odovzdanie dokumenácie a karty CU EN

Skompletizujeme rozpočet, ktorý bude obsahovať všetky položky na práce, rastliny a materiál ako aj zabezpečenie všetkých služieb spojených s realizáciou. Na stretnutí s Vami prejdeme všetky jednotlivé položky a v prípade potreby navrhneme alternatívy k danej položke.

DOHĽAD NAD REALIZÁCIOU EN

1

Stanovenie presného termínu začatia a ukončenia realizácie EN

Po potvrdení objednávok našimi subdodávateľmi určíme presný termín začatia a ukončenia realizácie v závislosti od termínu dodania jednotlivých prác a dodávky tovarov. Pripraví sa harmonogram prác.

2

Dohľad nad reaiizáciou EN

Podľa rozsahu a typu objednávok a rozsahu objednaného dohľadu nad realizáciou zabezpečujeme plnenie jednotlivých objednávok a riešenie prípadných nezrovnalostí a procesov počas celej realizácie.

Prices are clear from the start

Vypracovanie štúdie EN

Pre začiatok projekčných prác je potrebný projekt existujúceho stavu vo formáte dwg. Pokiaľ ho nemáte, vieme priestor zamerať a zdigitalizovať. Pri projektoch mimo Bratislavy účtujeme k cene cestovné náklady uvedené v cenníku ostatných služieb. EN

I am interested
Informative price10 € /m²
Deliveryod 4 do 8 týždňov