ZÁKLADNÝ ÚČEL cu

Zlepšiť emóciu našich klientov cu

Uvedomujeme si, že lepšia emócia znamená lepší život. Preto chceme prostredníctvom našej práce napĺňať tento účel.

Hodnoty CU

Slušnosť

Sme pripravení pozorne načúvať klientom, ich potrebám, predstavám a túžbam, navrhovať a realizovať optimálne riešenia.

Korektnosť

Náš vzťah s klientom staviame na úroveň vzájomného partnerstva cestou k spoločnému cieľu.

Celistvosť

Chceme poskytovať služby, vďaka ktorým dokážeme klientom poskytnúť možnosť realizácie ich snov o bývaní.

Ondrej Eršek
Ondrej Eršek Tútor
Zdislav Dobrenko
Zdislav Dobrenko Zakladateľ
Naďa Ůradníčková
Naďa Ůradníčková Office
Tomáš Havlík
Tomáš Havlík Právna ochrana
Katarína Szedlárová
Katarína Szedlárová Financie
Lívia Šuľová
Lívia Šuľová PR
VIP

partneri

BUBO Travel
Avis
Grade Reality
V.I.A.C.