odborníci na bývanie

Vypracovanie návrhu

Pre váš priestor vám vypracujeme originálny návrh v zmysle vašich požiadaviek a s pridanou hodnotou architekta

Tvorba dokumentácie

Pre potreby realizácie interiéru, stavby či exteriéru vyhotovíme dokumentáciu ako podklad pre objednávky tovarov a realizáciu prác.

Výhodný nákup

Pre našich klientov sme zaviedli Zákaznícku kartu CU, umožňujúcu využívať zľavy na nákup tovarov a služieb u partnerských dodávateľov.

Dohľad nad realizáciou

V prípade záujmu, je možné objednať si dohľad architekta nad realizáciou. Súčasťou dohľadu je aj mediácia CU s dodávateľmi počas realizácie.

Ako to prebieha pri danom projekteVyberte si prosím:

ŠTÚDIA INTERIÉRU

1

Získanie základných informácií

Na základe vyplneného dotazníka spracujeme Vašu požiadavku. Poradca CU Vás kontaktujte za účelom doplnenia informácií, výberu vhodného architekta/dizajnéra a prípravy cenovej ponuky na naše služby.

2

Úvodná konzultácia s architektom/dizajnérom CU

Po predbežnom odsúhlasení cenovej ponuky dohodneme stretnutie s architektom/dizajnérom, ktorý bude Váš interiér navrhovať. Na stretnutí s ním prejdete všetky vaše požiadavky, predstavy, potreby, rozpočet. Dohodnete s architektom termín dodania prvotného návrhu a potvrdíte objednávku.

3

Obhliadka priestorov

Pri osobnej obhliadke si architekt/dizajnér priestor zameria, doplní chýbajúce informácie, aby mohol zahájiť práce na návrhu.

4

Prezentácia návrhu - 2D dispozičné riešenie interiéru

2D dispozičné riešenie interiéru Vám slúži pre zabezpečenie jasnej predstavy ako budú priestory riešené a zariadené. V prípade dispozičných zmien budú tieto zmeny zakreslené do pôdorysu, aby ste vedeli porovnať zmeny oproti pôvodnému riešeniu. Bude Vám zrejmé, či sa Vám všetky prvky do priestoru zmestia, v akom rozsahu a ako bude fungovať pohyb vo Vašom interiéri.

5

Prezentácia návrhu - 3D vizualizácie

3D vizualizácie interiéru Vám poslúžia pre presnú predstavu a vnem ako bude Váš priestor vyzerať, ako ho budete vnímať. Realistické obrázky Vám umožnia pociťovať realitu a podľa nich sa budete môcť vyjadriť, čo sa Vám páči, čo by ste chceli ešte upraviť, aby to bolo ideálne. Vďaka tomu bude zrealizovaný interiér podľa Vašich predstáv.
6

Odsúhlasenie a odovzdanie ŠTÚDIE

Po korekciách návrhu a jeho odsúhlasení príde na rad odovzdanie hotovej štúdie. Výsledkom štúdie je 2D dispozičné riešenie a 3D vizualizácie v podobe, ako by mal hotový interiér vyzerať.

DOKUMENTÁCIA K REALIZÁCII

7

Vypracovanie dokumentácie

Pre zabezpečenie realizácie je potrebné vypracovať dokumentáciu v rozsahu podľa schválenej ŠTÚDIE.

Komplexný rozsah dokumentácie obsahuje:

 

- Výkazy výmer (obsahuje výmery potrebné k objednávkam tovaru)
- Dokumentácia pre búracie a stavebné práce
- Povrchové úpravy stien
- Plán kladenia obkladov, dlažieb a podláh
- Elektroinštalácia, vodoinštalácia, vzduchotechnika, kúrenie
- Výkresy pre výrobu nábytku

VÝHODNÝ NÁKUP

8

Výpis prvkov

Na základe schválenej ŠTÚDIE sa vypracuje komplet zoznam jednotlivých položiek, ktoré sme v štúdii použili. Súčasťou výpisu je aj zoznam Partnerských dodávateľov, u ktorých je možné jednotlivé tovary a služby zakúpiť.

9

Zákaznícka karta CU

V rámci služieb CU ponúkame pre našich klientov, ktorí využili naše služby Zákaznícku kartu CU. Zákaznícka karta umožňuje uplatniť zľavy na nákup tovarov a služieb až 15% u Partnerských dodávateľov CU.

DOHĽAD NAD REALIZÁCIOU

10

Harmonogram postupnosti realizácie

Harmonogram obsahuje presný popis postupnosti vykonávania jednotlivých dodávok tovarov a služieb, na základe ktorého budete mať predstavu ako postupovať pri realizácií.

11

Dohľad nad realizáciou

Počas realizácie Vám architekt CU dohliadne na kvalitu vykonávania diela a pomôže s riešením detailov a vzniknutých prekážok pre dokončenie realizácie vášho priestoru.

KONTROLA SPOKOJNOSTI

12

Mediácia CU

V prípade akýchkoľvek nedorozumení počas spolupráce s nami, či už s architektom alebo dodávateľmi, sme ako tím CU pripravení pomôcť vyriešiť všetky vzniknuté situácie. 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

1

Získanie základných informácií

Na základe vyplneného dotazníka spracujeme Vašu požiadavku. Poradca CU Vás kontaktujte za účelom doplnenia informácií, výberu vhodného architekta/dizajnéra a prípravy cenovej ponuky na naše služby.

2

Úvodná konzultácia s architektom CU

Po predbežnom odsúhlasení cenovej ponuky dohodneme stretnutie s architektom, ktorý bude Váš dom navrhovať. Na stretnutí s ním prejdete Váš zámer, požiadavky, predstavy, pozemok a rozpočet. V prípade, že pozemok ešte nemáte, radi Vám s výberom vhodného pozemku pomôžeme. Na základe získaných informácií sa dohodne termín dodania štúdie a potvrdíte objednávku na štúdiu.

3

Obhliadka pozemku a získanie podkladov pre začatie práce na štúdii

Pre vypracovanie dobrej štúdie je potrebná osobná prehliadka pozemku. Pri obhliadke architekt získa informácie o parcele a jej okolí, ktoré vplýva na návrh domu – svahovitosť terénu, okolitá zástavba, zeleň, prístup, svetelné a akustické podmienky, inžinierske siete a pod. Pred začatím navrhovania je potrebné zabezpečiť vstupné podklady, hlavne územno-plánovaciu informáciu, katastrálnu mapu a geodetické zameranie.

4

Návrh konceptu

Návrh hmoty a dispozičného konceptu je vypracovaný v 2D ako schéma pôdorysov a v 3D ako hmota umiestnená na pozemku. Je to jedna z najdôležitejších fáz, ktorá určí celé smerovanie návrhu domu.

5

Vypracovanie komplexnej štúdie

Po korekciách v koncepčnej fáze sa pristúpi k detailnejšiemu riešeniu dispozície, materiálového riešenia a okolia stavby.

6

Odovzdanie štúdie

Dokončená štúdia obsahuje výkresy situácie, pôdorysov, rezov, pohľadov a vizualizácie domu. Po odovzdaní sa môže pristúpiť k ďalšiemu stupňu.

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE

1

Vstupná konzultácia

Podľa lokality, typu parcely a iných faktorov sa spracúva dokumentácia pre územné rozhodnutie alebo priamo pre stavebné povolenie. Na stretnutí sa prekonzultujú technické riešenia, ktoré v štúdii neboli riešené, prípadne iba koncepčne (konštrukčné riešenie, vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácie, vzduchotechnika, a pod.).

2

Spracovanie projektu

Počas prípravy a spracovania projektu prebiehajú konzultácie s architektom potrebné pre vyriešenie vzniknutých nejasnosti, o ktorých by ste mali vedieť.

3

Odovzdanie projektu a stavebné povolenie

Hotový projekt na stavebné povolenie obsahuje časť architektúry a všetkých ostatných profesií. Ak nemáte radi behanie po úradoch, môžete nám zveriť aj vybavenie stavebného povolenia. My zabezpečíme všetky vyjadrenia a podklady pre stavebný úrad.

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA A VÝKAZ VÝMER

1

Vypracovanie dokumentácie a výkazu výmer

V prípade záujmu o predbežnú cenu stavby sa môže vypracovať tzv. tendrová dokumentácia, ktorá tvorí medzistupeň medzi dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizačným projektom. Na základe tejto dokumentácie sa pripraví výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie ceny stavebnou firmou.

2

Výber stavebnej firmy

Spolupracujeme so stavebnými firmami, ktoré Vám vypracujú predbežný rozpočet – cenovú ponuku na stavbu domu.

REALIZAČNÝ PROJEKT

1

Vypracovanie projektu

V tejto fáze procesu sa dorieši projekt so všetkými podrobnosťami tak, aby mohla prebehnúť čo najlepšia realizácia. Sú to prepracované výkresy stavebnej časti s potrebnými detailmi a všetky potrebné profesie. V prípade, že bola vybraná stavebná firma, riešenie sa prekonzultuje aj s jej zodpovednými zástupcami.

2

Odovzdanie realizačného projektu

Odovzdaním realizačného projektu končí etapa projektovania a môže sa začať výstavba rodinného domu. 

AUTORSKÝ DOZOR a KOLAUDÁCIA

1

Autorský dozor

Počas realizácie stavby vykonávame autorský dozor, kde dohliadame na dodržiavanie projektu a riešime vzniknuté problémy.

2

Príprava podkladov ku kolaudácií

Po realizácii stavby je pre dokončenie a zapísanie stavby do katastra vykonať kolaudáciu. Vieme pre Vás zabezpečiť potrebné podklady napr. energetický certifikát, geometrický plán a pod.

ŠTÚDIA POZEMKU

1

Získanie základných informácií

Na základe vyplneného dotazníka spracujeme Vašu požiadavku. Poradca CU Vás kontaktujte za účelom doplnenia informácií, výberu vhodného architekta/dizajnéra a prípravy cenovej ponuky na naše služby.

2

Úvodná konzultácia s architektom CU

Po predbežnom odsúhlasení cenovej ponuky dohodneme stretnutie s architektom, ktorý bude Váš pozemok navrhovať. Na stretnutí s ním prejdete Váš zámer, požiadavky, predstavy, pozemok a rozpočet. Na základe získaných informácií sa dohodne termín dodania štúdie a potvrdíte objednávku na štúdiu.

3

Obhliadka pozemku a získanie podkladov pre začatie práce na štúdii

Pre vypracovanie dobrej štúdie je potrebná osobná prehliadka pozemku. Pri obhliadke architekt získa informácie o parcele a jej okolí, ktoré vplýva na návrh – svahovitosť terénu, okolitá zástavba, zeleň, prístup, svetelné a akustické podmienky, inžinierske siete a pod. Pred začatím navrhovania je potrebné zabezpečiť vstupné podklady, hlavne, katastrálnu mapu a geodetické zameranie, pokiaľ ho nemáte, vieme vám ho zabezpečiť.

4

Vypracovanie štúdie

Návrh hmoty a dispozičného konceptu je vypracovaný v 2D ako pôdorysné riešenie a v 3D vizualizáciách. Vizualizácie slúžia na zobrazenie hmotového členenia a rozmiestnenia zelene. Obsahujú obrázky s náhľadom na pozemok počas denného svetla ako aj nočné pohľady kvôli riešeniu osvetlenia pozemku.

5

3D video projekcia

Súčasťou dodania štúdie je aj 3D projekcia- vyhotovenie videa, vďaka ktorému máte ucelenú predstavu o riešení vášho exteriéru.

DOKUMENTÁCIA a ROZPOČET

1

Vypracovanie zoznamu použiteľného rastlinného materiálu

Po odsúhlasení štúdie vypracujeme zoznam použiteľného rastlinného materiálu, keďže v štúdii nie sú uvedené presné počty ani konkrétne rozmiestnenie rastlín.

2

Realizačný projekt

Na základe schválenej štúdie vypracujeme realizačný projekt, ktorý obsahuje komplexnú dokumentáciu potrebnú k realizácii uvedenú nižšie.

3

Pôdorysné riešenie a výkaz výmer

Obsahuje plošne výmery plôch trávnikov, záhonov, štrkov, spevnených plôch.

4

Vytyčovacie plány

Presné rozmerové členenie záhonov a plôch na pozemku, výškové členenie a meranie jednotlivých plôch.

5

Výsadbové plány a technické detaily

Konkrétne rozmiestnenie jednotlivých druhov rastlín a riešenie technických prvkov.

6

Zoznam rastlín a sprievodnú správu k realizácii

Presný́ zoznam rastlín z ich rozmermi, dobou kvitnutia a farby. Sprievodná správa, ktorá slúži ako podklad a jednoduché oboznámenie s procesmi realizácie.

7

Odovzdanie dokumentácie a Zákazníckej karty CU

Hotovú dokumentáciu Vám predložíme spolu so zoznamom dodávateľov a s možnosťou využitia našej Zákazníckej karty CU, na základe ktorej si viete pri nákupe tovarov a služieb uplatniť zľavy u našich dodávateľov.

REALIZÁCIA

1

Harmonogram postupnosti realizácie

Harmonogram obsahuje presný popis postupnosti vykonávania jednotlivých dodávok tovarov a služieb, na základe ktorého budete mať predstavu ako postupovať pri realizácií.

2

Dohľad nad realizáciou

Podľa rozsahu a typu objednávok a rozsahu objednaného dohľadu nad realizáciou vieme zabezpečiť plnenie jednotlivých objednávok a riešenie prípadných nezrovnalostí a procesov počas celej realizácie.

Ceny sú jasné od začiatku

Vypracovanie štúdie

 

MÁM ZÁUJEM
Orientačná cena19 € /m² (<30 m²), 16 € /m² (30-120), 14 € /m² (>120 m²)
Dodanieod 1 do 6 týždňov